یکشنبه 3 تیر 1403 - 55 : 13

محصولات توليدی:

برخی از توليدات ترانسفورماتور در شرکت ماشين انتقال قدرت بشرح زير می باشد:

ترانسفورماتور به قدرت 80 مگا ولت آمپر و ولتاژ  63/21 کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت 30 مگا ولت آمپر و ولتاژ  132/20 کیلو ولت

ترانسفورماتور زمین 1000 آمپر 15 ثانیه

ترانسفورماتور به قدرت 30 مگا ولت آمپر و ولتاژ  63/20 کیلو ولت

ترانسفورماتور زمین 1000 آمپر 30 ثانیه

ترانسفورماتور به قدرت  30 مگا ولت آمپر و ولتاژ 33/20 کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت 10 مگا ولت آمپر و ولتاژ  63/20 کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت 5  مگا ولت آمپر و ولتاژ  20/11 کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت  5 مگا ولت آمپر و ولتاژ  20/0.25 کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت  3.15 مگا ولت آمپر و ولتاژ  10/6.4 کیلو ولت

ترانسفورماتور 6 فاز کوره القایی به قدرت  3 مگا ولت آمپر و ولتاژ 20/0.6 کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت  2 مگا ولت آمپر و ولتاژ  33/0.4 کیلو ولت (4 دستگاه)

ترانسفورماتور به قدرت  2 مگا ولت آمپر و ولتاژ  20/0.4 کیلو ولت

ترانسفورماتور 6 فاز کوره درایو به قدرت 2 مگا ولت آمپر و ولتاژ  6.3/0.725 کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت  800 کیلو ولت آمپر و ولتاژ  20/0.4کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت  800 کیلو ولت آمپر و ولتاژ  6.3/0.4 کیلو ولت

ترانسفورماتور به قدرت  500 کیلو ولت آمپر و ولتاژ  10/6.4 کیلو ولت  (2 دستگاه)

ترانسفورماتور هرمتیک به قدرت  50 کیلو ولت آمپر و ولتاژ  6.3/0.4 کیلو ولت (24 دستگاه)

ترانسفورماتور هرمتیک به قدرت  25 کیلو ولت آمپر و ولتاژ  33/0.4 کیلو ولت (2 دستگاه)

برخی از توليدات کويل ترانسفورماتور بشرح لیست زیر می باشد:

تولید کویل های 3 فاز سیم پیچ فشارقوی و 1 فاز سیم پیچ فشار ضعیف ترانسفورماتور به  قدرت  400 مگا ولت آمپر با سطح ولتاژ 230/20 کیلو ولت ( سازنده ترانسفورماتور شرکت ITAL TRAFO)

تولید کویل های 3 فاز سیم پیچ فشارقوی و 3 فاز سیم پیچ فشار ضعیف ترانسفورماتور به قدرت 190 مگا ولت آمپر با سطح ولتاژ 400/33 کیلو ولت ( سازنده ترانسفورماتور شرکت ABB)

تولید کویل های 3 فاز سیم پیچ فشارقوی و 3 فاز سیم پیچ فشار ضعیف ترانسفورماتور به قدرت 100 مگا ولت آمپر با سطح ولتاژ63/13.8  کیلو ولت  ( سازنده ترانسفورماتور شرکت GE)

 

 

 

 

تولید کویل های 9 فاز سیم پیچ فشارقوی و 9 فاز سیم پیچ فشار ضعیف ترانسفورماتور قدرت 40 مگا ولت آمپر با سطح ولتاژ  30/10کیلو ولت ( سازنده ترانسفورماتور شرکت TUR)

تولید کویل های 3 فاز سیم پیچ فشارقوی ، 3 فاز سیم پیچ فشار ضعیف و 3 فاز سیم پیچ تپ چنجر از نوع ترانسفورماتور شل تايپ به قدرت 125 مگا ولت آمپر با سطح ولتاژ230/63/20  کیلو ولت  ( سازنده ترانسفورماتور شرکت WESTINGHOUSE)

تولید کویل های 3 فاز سیم پیچ فشارقوی ترانسفورماتور به قدرت 400 مگا ولت آمپر با سطح ولتاژ230/20  کیلو ولت  ( سازنده ترانسفورماتور شرکت TOGLIATTI)

گزیده ای از فعالیت های تعمیرات اساسی و اورهال ترانسفورماتورها و راکتورها، بشرح لیست ذیل می باشد:

ترانسفورماتور به قدرت 400 مگا ولت آمپر و ولتاژ 230/20 کیلو ولت  ( 3 دستگاه - سازنده ترانسفورماتورها شرکت های ABB و ITALTRAFO)

ترانسفورماتور به قدرت 200 مگا ولت آمپر و ولتاژ230/15.7   کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت IRANTRANSFO)

ترانسفورماتور به قدرت 190 مگا ولت آمپر و ولتاژ400/33  کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت ABB)

ترانسفورماتور شل تایپ به قدرت 125 مگا ولت آمپر و ولتاژ230/63/20  کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت WESTINGHOUSE)

ترانسفورماتور به قدرت  100مگا ولت آمپر و ولتاژ 63/13.2   کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت GE)

ترانسفورماتور به قدرت  90مگا ولت آمپر و ولتاژ  63/0.4 کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت DILEGNANO)

ترانسفورماتور به قدرت  80 مگا ولت آمپر و ولتاژ 230/66 کیلو ولت (2 دستگاه - سازنده ترانسفورماتورها شرکت TUR)

ترانسفورماتور به قدرت  54مگا ولت آمپر و ولتاژ  20/0.25 کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت TAMINI)

ترانسفورماتور به قدرت  40 مگا ولت آمپر و ولتاژ  230/63 کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت WESTINGHOUSE)

ترانسفورماتور به قدرت 40 مگا ولت آمپر و ولتاژ  63/13.8 کیلو ولت (2 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت ANSALDO)

ترانسفورماتور به قدرت 30 مگا ولت آمپر و ولتاژ  66/11کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت V.E.M)

ترانسفورماتور به قدرت 30 مگا ولت آمپر و ولتاژ  63/20کیلو ولت (3 دستگاه - سازنده ترانسفورماتورها شرکت های TRAFO و TUR)

راکتور به قدرت  25 مگا ولت آمپر راکتیو و ولتاژ  63 کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده راکتور شرکت   TRAFO UNOIN)

ترانسفورماتور به قدرت 20 مگا ولت آمپر و ولتاژ  20/6.3 کیلو ولت (2 دستگاه - سازنده ترانسفورماتورها شرکت های TRAFO )

ترانسفورماتور به قدرت 16 مگا ولت آمپر و ولتاژ  63/6.3 کیلو ولت (3 دستگاه  - سازنده ترانسفورماتورها شرکت های CEM و TRAFO UNION)

ترانسفورماتور به قدرت 15 مگا ولت آمپر و ولتاژ  63/6.3 کیلو ولت (3 دستگاه  - سازنده ترانسفورماتور شرکت  CEM)

ترانسفورماتور به قدرت 10 مگا ولت آمپر و ولتاژ  11/0.25 کیلو ولت (1 دستگاه - سازنده ترانسفورماتور شرکت TRAFO)

کیفیت خدمات نگهداری و تعمیر شرکت ماشین انتقال قدرت را چطور ارزیابی می کنید؟
کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت ماشین انتقال قدرت می باشد.
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans